Úvaha o vývoji pivné lahve

Vzhledem k tomu, že je mnoho otázek ve vývoji pivních lahví chci se pokusit alespoň část postupně poodhalit nebo spíše zamyslet
se nad jejich vznikem. Pivo se začalo vyrábět již ve starověku, přičemž k jeho uskladňování sloužily různé keramické nádoby,
ale již přibližně 300 let před Kristem jsou známy různé skleněné lahve a nádoby, které sloužily na různé tekutiny /oleje, parfémy apod./,
ale nemohu tvrdit, že by se používaly na pivo. Okolo roku 1500 se objevuje v Belgii první katalog sklárny na různé lahve,
přičemž v provedení různých tvarů je uvedeno použití pro víno, pivo, olej, rum, likéry apod. Tyto lahve jsou provedeny v různých
barvách a jsou bez jakéhokoliv označení přímo ve skle, jedná se tedy o lahve naprosto anonymní. Bylo tedy nutné označit obsah lahve,
a proto se začínaly používat etikety-nálepky na lahve, které označily výrobce obsahu a jeho druh. Toto je známo již ze starých obrazů,
kde jsou již nakresleny různé lahve, hlavně však na víno, rum, likéry s etiketami, které byly velmi hezky provedené. Myslím si, že takto
se mohly již po roce 1700 označovat i lahve na pivo, přičemž tyto lahve mohly být provedeny z keramiky nebo skla a sloužily na export,
na bohatší stoly nebo jak se též uvádí pro horníky do dolů apod.Toto pivo bylo samozřejmě lepší, ležákové.
Postupně se na některých lahvích začínají objevovat první trvalé označení výrobce obsahu, a to byly pečetě, ve kterých bylo uvedeno
v krátkosti jméno nebo iniciály. /uvažuji asi tak od r.1800 u nás/ Naše první oficiální zpráva o pivní lahvi s nápisem z r. 1842,
kterou používal pivovar Řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze, která měla být čirá. Protože poptávka po pivu v lahvích stoupá,
začínají bohatší pivovary používat lahve po roce 1850 ve větším rozsahu , lahve jsou většinou anonymní, označovány etiketami.
Protože však tyto lahve neměly trvalé označení, mohly je poté používat jiné firmy, které si je nenechaly zhotovit,
bylo nutné je nějakým trvalým způsobem označit, aby se nedaly zneužívat, proto si postupně majitelé nechali zhotovit lahve s nápisy,
což alespoň trochu zajistilo jejich návratnost. Od roku 1876 se používaly definitivně lahve litrové míry, přičemž do této doby byly pintové.
Velký rozmach výroby piva v lahvích je po roce 1880, řádově lze říci, že v roce 1885 skoro každý pivovar,
který měl výstav větší jak 1000 hl měl lahev s nápisem, což je asi 800 pivovarů v království Českém.

Sběratelsky lze období vývoje lahví rozdělit do 3 skupin:
1/ rarity – pintové míry cca do r.1876
2/ staré období – litrové míry – r.1876 až 1918
3/ nové období – rok 1918 až 1947

Uvažujeme, že bylo vydáno cca 15000 druhů lahví, přičemž se jich dochovalo asi 10000, takže je stále co hledat. Postupně dále budu tuto úvahu rozvádět na jednotlivé případy.