Vážení přátelé,

protože je mnoho nezodpovězených otázek k vzniku první pivní lahve, rozhodl jsem se k sepsání této úvahy, přičemž budu vděčen za každou připomínku. Vycházím pouze z teoretických příkladů při použití vybraných zpráv z dobového tisku. Uvažuji o výrobě piva v době někdy v 15.století, kdy se pivo stáčelo do sudů a dodávalo do hospod či domů, kde se pilo z různých sklenic, korbelů apod. Avšak v této době již existují různé lahve na víno a pálenku ať vyrobených ze skla nebo z keramiky, aniž vím zda byly označeny a jak. V této době se objevil první katalog v Belgii na různé lahve, baňky a výrobky ze skla, píši to jen proto, že lahve existují již velmi dávno. Protože ze sběratelského hlediska je pro nás důležitější oblast po roce 1800, přesunu se do této doby. Existuje již dost velké množství lahví na kořalku a víno, které jsou již označeny pečetí, znakem či nápisem, avšak které si mohly dovolit jen bohaté firmy, protože byly jistě drahé. Proto se vyskytuje velké množství anonymních lahví, které se daly dle potřeby použít na víno, kořalku a asi i na pivo, které byly mnohem levnější. Protože však firmy měly zájem lahve se svými výrobky označit, tak použily etikety neboli přelepky. Vycházím ze starých obrazů ze 16. až 19. století, kde jsou lahve na víno či likéry zobrazeny s nějakými nálepkami, nebo dobový tisk okolo roku 1870 píše, že lahev opatřená vkusnou přelepkou zaujme odběratele podstatně více. Myslím si proto, že také pivovary již po roce 1800 začaly používat anonymní lahve s přelepkami-etiketami. Jen informativně obsah lahví byl v pintové míře, barva skla čirá či mírně do žluta z důvodu ceny. Avšak najednou se zjistilo, že tyto lahve nejsou praktické, neboť je mohl používat kdokoliv, když smyl etiketu a nalepil tam svoji. Bylo proto potřeba označit lahev trvale jako svůj majetek. Proto se začaly používat lahve na pivo označené nápisem, pečetí apod., přičemž se lahev dále označovala etiketou s druhem piva. První pravděpodobně byla okolo r.1850 všude popisovaná lahev pivovaru řádu křižovníků v Praze. Dále až do roku 1871/1876/ do zavedení litrových měr se používaly lahve s pintovým obsahem, které se daly dobře identifikovat-Měšťanský pivovar Č.Budějovice, 1.akc. Plzeň, pečeť s křížem apod. Po roce 1880 již nastává bouřlivý rozvoj prodeje piva v lahvích a tím jejich velký výskyt v provedení 1 a 0,7 a 0,5 litru, barva většinou hnědá, nápisy lité, sítotisk, leptané či broušené. Lze říci, že každý pivovar s výstavem nad 1000 hl měl svoji lahev a taktéž každý větší hostinec či stáčírna piva. Odhadem lze říci, že celkový počet vydaných lahví byl někde okolo 15000 druhů, přičemž se jich dochovalo cca 10000 druhů.

Přeji Vám proto mnoho sběratelských úlovků, Váš Jiří Drvola.