Historie lahví O.W.N.B.

Mnoho z Vás má ve sbírce lahve s označením O.N.W.B. a jistě Vás tedy zajímá o co se jedná. Rakouské severozápadní dráhy, německy Oesterreichische Nord-West Bahn, byla společnost, která provozovala dopravu železnicí po části území Rakousko-Uherska. Koncese pro stavbu této dráhy byla udělena 8.9.1868 na hlavní trať Vídeň-Znojmo-Jihlava-Kolín-Nymburk-Děčín-Prostřední žleb, doprava byla zahájena 6.12.1869, zestátněna byla 1. 1. 1908. Tuto železnici provozovalo konsorcium, jehož členy byli Jihoseveroněmecká spojovací dráha, kníže Thurn-Taxis, hrabě Salm-Reifferseidt, Louis Haber, Bedřich Schwarz apod., stavbu prováděla firma G.Bucher z Vídně za cenu 56.700.000 zlatých. O.N.W.B. provozovala dopravu dále na tratích Velký Osek-Lichkov-státní hranice a Kyšperk /Letohrad/- Ústí nad Orlicí. Postupně však provozovala dopravu i na jiných dostavovaných tratích: od 1883 Kutnohor. lokálky, od 1888 Liberec-Jablonec-Tanvaldská dráha, od 1889 Královec-Žacléř, od 1882 Čáslav-Třemošnice, od 1883 Havl. Brod-Humpolec, od 1904 Štoky-Polná, od 1890 Úštěk-Lovečkovice-Verneřice-Velké Březno, od 1897 Častolovice-Solnice. Zajímavé je, že se tato železnice vyhnula Praze, avšak na velký nátlak radních i obyvatel bylo rozhodnuto udělat spojku z Vysočan-Palmovka-Karlín-Libeň-Nymburk, první oficiální vlak byl vypraven 4.10.1873. Lokomotivy této společnosti byly od roku 1872 označovány společně s lokomotivami Pardubicko-Liberecké dráhy. Do Prahy však jako první přijel 20.8.1845 vlak z Olomouce na dnešní Masarykovo nádraží, patřící však společnosti Státní dráhy. Mimo tyto společnosti existovalo mnoho jiných na území království českého /BNB,BWB,KFJB,SNDVB../, které možná také mají lahve s označením železnice. Lahvce s označením pečeti nebo nápisu patří tedy společnosti O.N.W.B., která je používala pro prodej piva na svých tratích, ať již ve vagonech nebo jí patřících hostincích po trati. Vyskytují se 2 varianty s pečetí cca 1870-1880 o obsahu asi 1 litr, láhev s nápisem u dna O.N.W.B. o obsahu 1 litr a 0,5 litru cca 1880-1890, přičemž byly tyto lahve jistě označeny etiketou, která se bohužel nezachovala, která označovala druh piva. Mimo pivní lahve se vyskytuje dosti lahví jiného tvaru s označením O.N.W.B., které však sloužily téže společnosti k prodeji vína, likérů a pálenky.